Մխիթար Հայրապետյան

Մխիթար Հայրապետյանը հանդիսացել է «Կրթության մասին» օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին նախագծի,   «Կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին նախագծի
համահեղինակ: