Հայաստանի Հանրապետության ռեֆորմներից եղեք Իրազեկ

Ծրագրի Մասին

Reforms.am` բոլոր բարեփոխումները մեկ տեղում՝ պարզ ու հասկանալի

Հայաստանում այժմ տեղի են ունենում բազմաթիվ փոփոխություներ ու բարեփոխումներ պետական կառավարման տարբեր ոլորտներում՝ ոստիկանության, ընտրական, դատաիրավական, կրթական, առողջապահական և այլն: Սակայն հաճախ դժվար է հասկանալ, թե կոնկրետ ինչն ու ինչպես է փոխվում, երբ և ով է դա իրականացնում:

Բարեփոխումները գրված են լինում երկարաշունչ ու բարդ փաստաթղթերում, տարատեսակ օրենքներում ու նախագծերում, որոնցից գլուխ հանելը խորը մասնագիտական հմտություններ է պահանջում:

Հենց այս խնդիրը լուծելու և բարեփոխումներն ավելի հասկանալի դարձնելու համար «Իրազեկ քաղաքացիների միավորումը» պատրաստել է Reforms.am կայքը, որը հիմնականում նախատեսված է հետաքրքրված քաղաքացիների ու լրագրողների համար:

Կայքում առկա են թեմատիկ բաժիններ, որոնցից յուրաքանչյուրը նվիրված է կոնկրետ ոլորտի կամ ենթաոլորտի: Ամեն բաժնում ոլորտային մասնագետը հանրամատչելի կերպով ամփոփել է կոնկրետ բարեփոխման հետ կապված հիմնական տեղեկությունները՝ առանց բարդ տերմինաբանության և ավելորդ ծանրաբեռնվածության:

Reforms.am-ի ամեն բաժնում կգտնեք՝
Փոփոխության հակիրճ նկարագրությունը, որտեղ գրված է, թե ընդհանուր ինչն է փոփոխվում,
Փոփոխության երկար նկարագրությունը, որտեղ նշված է, թե երբ և ինչպես է փոփոխվում,
Փոփոխության հետ կապված փաստաթղթեր և հղումներ,
Ինչպես նաև տեղեկություններ բարեփոխումներն իրականացնողների, պատասխանատուների և այդ ոլորտի հիմնական դերակատարների կարծիքների մասին:

Արդյունքում, Reforms.am-ի օգնությամբ մի քանի րոպեների ընթացքում կկարողանաք ըմբռնել մի ամբողջ ոլորտի բարեփոխման էությունը, տրամաբանությունն ու ժամանակագրությունը:

Բարեփոխումները հասկանալը երբեք այնքան հեշտ չի եղել, որքան այժմ է՝ շնորհիվ Reforms.am-ի: