Նոր Ընտրական օրենսգիրքը կնպաստի գաղափարական ընտրություններին