Տիգրան Սիմոնյան

Տիգրան Սիմոնյանը հանդիսացել է ՀՀ քրեական նոր օրենսգրքի նախագծի մշակման աշխատանքային խմբի անդամ։