Սերգեյ Առաքելյան

Սերգեյ Առաքելյանը հանդիսացել է ՀՀ քրեական նոր օրենսգրքի նախագծի մշակման աշխատանքային խմբի անդամ։