Արա Գաբուզյան

Արա Գաբուզյանը հանդիսացել է ՀՀ քրեական նոր օրենսգրքի նախագծի մշակման աշխատանքային խմբի ղեկավար։