Աննա Վարդապետյան

Աննա Վարդապետյանը հադնիսացել է ՀՀ քրեական նոր օրենսգրքի նախագծի մշակման աշխատանքային խմբի անդամ։