Աննա Մարգարյան

Աննա Մարգարյանը հանդիսացել է ՀՀ քրեական նոր օրենսգրքի նախագծի մշակման աշխատանքային խմբի անդամ։