Covid-19 համավարակի հասարակական, տնտեսական եւ իրավական դրսեւորումները Հայաստանի Հանրապետությունում, զեկույց, 2020

Covid-19 համավարակով պայմանավորված` Հայաստանի հանրապետության ամբողջ տարածքում 2020 թվականի մարտի 16-ից հաստատվել է արտակարգ դրության ռեժիմ: Այսպիսի ռեժիմը ենթադրում էր հասարակական կյանքի գոյություն ունեցող որոշ օրինաչափությունների փոփոխություն, իսկ որոշների` արգելք: Այսպիսով, ստեղծվեց նոր իրավիճակ, որտեղ հասարակական հարաբերությունների որոշ նախկին կանոնակարգեր սկսեցին չգործել, իսկ նոր կանոնակարգերին հարմարվելու համար հարկավոր էր ժամանակ: Հասարակական կյանքի առավել փոփոխված դրսևորումները արտահայտվեցին սոցիալ-քաղաքական, սոցիալտնտեսական, սոցիալ-մշակութային և սոցիալ-հոգեբանական մի շարք ոլորտներում: Այս ամենին զուգահեռ՝ տանը մեկուսանալու կամ ինքնամեկուսանալու պայմաններում տրանսֆորմացիայի սկսեցին ենթարկվել պետական, աշխատանքային, միջանձնային և խմբային հաղորդակցական ուղիները, ներգրավելով տեխնոլոգիական ժամանակակից հաղորդակցական միջոցների օգտագործման հնարավորությունները: Այսպիսով, դեռևս մեկնաբանված չեն ՀՀ-ում, համավարակով պայմանավորված. հասարակական կյանքի փոփոխությունները և դրանց նոր դրսևորումները: Սույն վերլուծությունը հիմնված է սոցիոլոգիական հետազոտության վրա, և արդյունքերը ներկայացնում են 2020 թվականի մարտի 16-ից ՀՀ-ում տեղի ունեցած փոփոխությունները՝ սոցիալ-քաղաքական, սոցիալ-տնտեսական, սոցիալմշակութային և սոցիալ-հոգեբանական ոլորտներում։

Տես ավելին՝ https://www.kas.de/documents