Նախադպրոցական կրթության բարեվարքությունը Հայաստանում. INTES գնահատում

Հայաստանում նախադպրոցական կրթուրյան բարեվարքության սույն գնահատումը պատրաստվել է Կիրառական քաղաքականության և բարեվարքության կենտրոնի կողմից Բաց հասարակության հիմնադրամներ-Հայաստանի ֆինասնական օժանդակությամբ Հայաստանում և այլ պետություններում կրթության բարեվարքության ուղղությամբ տարվող ավելի մեծ ծավալի աշխատանքների շրջանակում։ Գնահատումները նախաձեռնվել են 2010 թվականին ՏՀԶԿ-ի ֆինանսական և ձեռնարկատիրական հարցերի տնօրինության Արևելյան Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի Հակակոռուպցիոն ցանցի շրջանակում, մշակվել են ՏՀԶԿ-ի Կրթության և հմտությունների տնօրինության հետ համագործակցությամբ, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Կրթության պլանավորման ինստիտուտի ներգրավմամբ։

Տես ավելին՝ https://www.osf.am