Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների հարցերով ՄԱԿ-ի կոմիտեի եզրափակիչ դիտարկումները Հայաստանի նախնական զեկույցի մասին

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների հարցերով ՄԱԿ-ի կոմիտեն ապրիլի 12-ին հրապարակել է Հայաստանի նախնական զեկույցի վերաբերյալ եզրափակիչ դիտարկումների նախնական տարբերակը։ Կոմիտեն Հայաստանի նախնական զեկույցը քննել էր մարտի 29-ին և 30-ին տեղի ունեցած նիստերին։

Կոմիտեն եզրափակիչ դիտարկումում մտահոգություններ է հայտնել Հայատանում հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքներին առնչվող մի շարք հիմնախնդիրների վերաբերյալ՝ անձնագիր ստանալու դժվարություններից մինչև արդարադատության մատչելիություն։ Կոմիտեն յուրաքանչյուր ոլորտում առկա խնդիրների համար ներկայացրել է նաև առաջարկներ՝ հորդորելով Հայաստանի կառավարությանը իրականացնել մինչև 2020 թվականը։

Հայերեն թարգմանությունը ոչ պաշտոնականն է և արվել է «Դիսըբիլիթի ինֆո» հասարակական կազմակերպության ջանքերով։

Տես ավելին՝  https://disabilityinfo.am