«Ինչպես հիմնել այլընտրանքային նախադպրոցական ծառայություններ ՀՀ փոքր բնակավայրերում»

Կրթությունը պետության սոցիալական ոլորտի կարևորագույն ենթահամակարգերից մեկն է, քանի որ այն նպաստում է մարդկային կապիտալի ձևավորմանը և տնտեսության զարգացմանը։

Պետությունը երաշխավորում է երեխայի կրթություն ստանալու իրավունքի իրացումը հիմնարար գիտելիքի, ունակությունների և կարողությունների ձեռքբերման շարունակական գործընթացում, ինչը պահանջվում է ՄԱԿ-ի երեխայի իրավունքների կոնվենցիայով և ամրագրված է «Կայուն զարգացման օրակարգ 2030-ում»։ Ըստ սահմանված դրույթների՝ նախադպրոցական կրթությունը կարող է նպաստել երեխաների զարգացման և սնուցման միջոցով աղքատության և զրկանքների հաղթահարմանը, իսկ առանձին ենթանպատակներ ամբողջությամբ վերաբերում են բոլոր երեխաների համար նախադպրոցական կրթության (ՆԴԿ)  ծառայությունների և վաղ մանկության զարգացման (ՎՄԶ) հավասարապես հասանելի և մատչելի հնարավորությունների ապահովմանը՝  նպաստելով հետագայում մարդկային ռեսուրսների և երկրի սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը։

Տես ավելին՝ https://www.unicef.org