Քաղհասարակության առաջարկներն ապօրինի ակտիվները պետությանը վերադարձնելու վերաբերյալ