Հայաստանի Հանրապետության վերականգման հայեցակարգ․ քրեակատարողական հիմնարկներ