Դատապարտյալների տույժերի ու խրախուսումների համակարգը թափանցիկ չէ