Բանտային առողջապահության բարելավումը կնպաստի հանրային առողջապահության բարելավմանը